The Law Office

İSTANBUL

دفتر وکالت استانبول

دفتر حقوقی

درباره ما

ما با تلفیق دانش نظری و عملی و تجربیاتی که سالها در آکادمی تحت عنوان دفتر حقوقی و مشاوره دفتر حقوقی استانبول کسب کرده،ایم خدمات حقوقی و مشاوره حرفهای را به مراجعین خود ارائه میدهیم به عنوان موسسه حقوقی دفتر حقوقی استانبول ما نماینده مشتریان خود در دعاوی و فرآیندهای مشاوره در بسیاری از زمینههای حقوقی به ویژه در دعاوی مربوط به حقوق پزشکی دارویی و حقوق جزا .هستیم علاوه بر این خدمات مشاوره ای را برای راهنمایی و جلوگیری از تعارضات ممکن در حوزه گردشگری سلامت که اخیراً در کشورمان در حال توسعه است ارائه می دهیم.

WhatsApp Image 2021-01-24 at 20.14.13

شریک و موسس آکادمی ما پروفسور دکترهاکان هاگری یکی از اولین اشخاصی است که وقتی صحبت از حقوق پزشکی در ترکیه به میان میآید با آثارش در حقوق جزا و حقوق پزشکی که زمینههای اصلی تخصص او هستند نامشان زبانزد بوده بنحوی که در اکثر مجامع علمی و تخصصی در ترکیه و خارج از کشور بعنوان مدعو و سخنران همواره از ایشان دعوت بعمل می آورند
از جمله آثار علمی مهم وی در زمینههای مختلف حقوق جزا و حقوق پزشکی و حقوق دارو بوده و کتاب های مرجع اصلی برای متخصصان حوزه بهداشت و درمان و همچنین وکلا است.

عقيده علمی


تیم مشاوره تخصصی موسسه حقوقی دفتر حقوقی استانبول در چارچوب ماده ۲۹۳ قانون ایین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس نظر کارشناسی در زمینههای حقوق جزا حقوق پزشکی و داروسازی و اصل ۶۷ سعی در ارایه نظر علمی مبتنی بر نظر کارشناسان است

نظر متخصص

ماده 293- (1) طرفین می توانند نظر علمی را از کارشناس در مورد حادثه مورد نظر اخذ کنند. تنها به همین دلیل نمی توان زمان اضافی درخواست کرد.

(2) قاضی می تواند بنا به درخواست یا بنا به رسمیت تصمیم به دعوت و استماع کارشناس که گزارش از او گرفته شده است بگیرد. در جلسه ای که کارشناس به آن دعوت می شود، قاضی و طرفین می توانند سؤالات لازم را مطرح کنند.

(3) در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در جلسه ای که به آن دعوت شده است شرکت نکند، گزارشی که تهیه کرده است مورد ارزیابی محکمه قرار نخواهد گرفت.

قانون آیین دادرسی کیفری شماره 5271 به طرفین دعوای کیفری صلاحیت انتخاب کارشناسان را می دهد و به آنها اجازه می دهد از مشاوره علمی بهره مند شوند و این موضوع را در مقررات مربوط خود تنظیم می کند (CMK ماده 67/6). اگرچه در آیین دادرسی ایتالیا از عبارت «مشاور فنی» (consulente tecnico) در مورد این مؤسسه استفاده شده است، اما قانون ما عبارت «نظر علمی» را از متخصص خود ترجیح می دهد.

حتی زمانی که قانون آیین دادرسی کیفری 1412 لازم الاجرا بود، دکترین به این نکته اشاره کرد که این افراد دارای جهات متفاوتی نسبت به کارشناس تعیین شده توسط قاضی بودند و مناسب دانستند که نام جداگانه ای داشته باشند و از اصطلاح فنی استفاده کردند. مشاور’ برای آنها و اصطلاح ‘نظر مشاور فنی’ برای گزارشی که ارائه کردند. در مرحله تعقیب، طرفین می توانند مستقیماً از مشاوران فنی خود دعوت کنند. احضاریه مستقیماً در صورتی که غرامت به همراه احضاریه داده شود و یا ابلاغ به دفاتر دادگاه شود، مکلف است حضور داشته باشد. اگر نظر این کارشناس به روشن شدن حادثه کمک کند، دولت این غرامت را پرداخت می کند (ماده 213، 215 CMUK). متهم می تواند مشاور فنی خود را در طول جلسه بدون درخواست دعوت بیاورد (ماده 213، 215 CMUK). دکترین می پذیرد که وظایف و اختیارات مشاور فنی در تحقیقات نهایی با کارشناس منصوب شده توسط دادگاه تفاوتی ندارد (Kunter/Yenisey, همان، ص572).

67/6 که در پیش نویس CMK گنجانده نشده است. پاراگراف به متن مقاله اضافه شده و عنوان مقاله مجدداً تنظیم شده است.
در ماده 178 CMK به این افراد «کارشناس» گفته می شود و به گزارشی که تهیه می کنند، نظر علمی گفته می شود. ) و کارشناسان دفاعی (ولی اوزر اوزبک، معنی قانون آیین دادرسی کیفری تفسیر ازمیر، آنک.2005، ص229).
این نهاد در قانون قبلی ما به وضوح تنظیم نشده بود، اما در عمل با اخذ نظرات خاص از کارشناسان وارد پرونده شد. قانون ما در این مورد حکم روشنی دارد.

این نظر ممکن است به صورت دریافت گزارش کارشناس در امور فنی و یا به صورت بررسی جنبه های حقوقی حادثه توسط وکلای متخصص باشد. به این ترتیب می توان به عنوان مثال، هم از مهندس، یک پزشک یا استاد حقوق، نظر علمی فنی و حقوقی در مورد حادثه را درخواست کرد و از گزارش ارزیابی فنی یا حقوقی حادثه بهره مند شد. در دادگاه (Yener Ünver/Hakan Hakeri، قانون آیین دادرسی کیفری، 17. نسخه، آنکارا 2020، ص 290). هنر CMK 67/6:
(6) مدعی العموم، شرکت کننده، وکیل او، مظنون یا متهم، وکیل مدافع یا نماینده قانونی او می توانند در مورد واقعه موضوع محاکمه یا ارزیابی در تهیه گزارش کارشناسی یا ارزیابی علمی از یک کارشناس نظر علمی بگیرند. در مورد گزارش کارشناسی فقط به همین دلیل نمی توان زمان اضافی درخواست کرد.

انتشارات

اطلاعات تماس

tloi_nT_360x370